Review on Il Sole 24 Ore

Review on OpusKlassiek

Duidelijk is dat Mantovani de Schumann van het jaar 1838 in zijn hart gesloten heeft. Zijn kijk op deze vignetten is een uiterst heldere, met een bijpassende sonoriteit die een gezonde basis in de baskant heeft. Op overdreven rubati kunnen we hem niet betrappen, maar hij houdt de grote lijn ondanks de brokkelige opbouw goed in het oog. Wat heel verhelderend werkt zijn de relatief korte pauzes tussen de verschillende onderdelen, waardoor de overeenkomst tussen de Novelletten en de Kinderszenen zonneklaar wordt.” - Siebe Riedstra

OpusKlassiek

"It is clear that Mantovani has the Schumann of the year 1838 in his heart. His take on these vignettes is an extremely clear one, with a matching sonority that has a healthy base in the bass side. We can't catch him on exaggerated rubati, but he keeps a close eye on the big line despite the crumbly structure. What is very enlightening are the relatively short breaks between the different parts, making the similarity between the Novellettes and the Kinderszenen crystal clear."

Review on Luister

Mantovani op zijn beurt zei over Robert Schumann: 'Hij bezit het zeldzame vermogen om door te dringen tot in de diepten van de menselijke geest en slaat elk psychologisch facet gade.' Mantovani slaat mijns inziens de spijker op z'n kop en hij vertaalt dat ook naar zijn spel.” - Emile Stoffels

— Luister

"Mantovani, for his part, said about Robert Schumann: 'He possesses the rare ability to penetrate into the depths of the human spirit and to perceive its every psychological facet.' In my opinion, Mantovani hits the nail on the head and he translates that into his playing."