Review on Luister

Wonderlijk hoe hij deze losse delen naar motief en toonaard tot een eenheid heeft gesmeed. (...) Nu hebben we dan in Marco Mantovani een pianist die de twee genoemde werken heeft opgenomen en die zijn uiterste best doet de gecompliceerde geest achter Schumanns kunst te begrijpen. En die invalshoek wordt lang niet altijd gebruikt: op (andere opnamen) heb ik niet de demonen gehoord die Schumann zou gewaarworden tijdens zijn krankzinnigheid. Nu, die heb ik wel degelijk gehoord en ervaren bij deze opname.” - Emile Stoffels

— Luister

“Wonderful how he forged these separate movements (Kreisleriana) into a unity according to motif and key (...) Now, then, in Marco Mantovani we have a pianist who has recorded the two  works and does his utmost to understand the complicated spirit behind Schumann's art. And that angle is by no means always used: on (other recordings) I did not hear the demons that Schumann would sense during his insanity. Now, I did hear and experience those on this recording.”

Review on OpusKlassiek

Het spreekt vanzelf dat de combinatie van Schumann en Hoffmann voor Marco Mantovani sfeerbepalend is geweest voor de interpretatie van deze beide werken. Naast de kwikzilveren luim en de strenge ernst is er veel ruimte voor de dromerige aspecten – zowel omfloerste sluimeringen als dreigende nachtmerries. In technische zin valt op dat Mantovani duidelijk rekening heeft gehouden met de klank van de piano's zoals Schumann die kende, met een pedaalgebruik dat nergens scherp is afgebakend maar altijd ruimte laat voor de naklank. Een interpretatie waarover is nagedacht en die weloverwogen en tegelijk spontaan overkomt. Uiteraard zorgde Mantovani zelf voor een boeiende toelichting.” - Siebe Riedstra

OpusKlassiek

“It goes without saying that the combination of Schumann and Hoffmann has been decisive for the atmosphere of Marco Mantovani's interpretation of these two works. Besides the sparkling whimsicality and the rigorous seriousness, there is plenty of room for the dreamy aspects – both shrouded slumbers and threatening nightmares. In a technical sense, it is striking that Mantovani has clearly taken into account the sound of the pianos as Schumann knew them, with a use of the pedals that is never sharply defined but always leaves room for the reverberation. An interpretation that has been thought through and that comes across as well considered and spontaneous at the same time. Naturally, Mantovani himself provided a fascinating commentary."

Review on Papageno

It is clear that Mantovani carries Schumann in his heart. His perception in these pieces is extremely clear and transparent. The pianist is far from any self-serving or self-aggrandizement, he is not the kind of artist who wants to show his technical skills, and this attitude comes in very handy when interpreting the works of the German composer. [...] In my opinion, Mantovani formulated the essence of Schumann's compositions with perfect sense, and he translates this into sounds through his playing.” - Szatmári Róbert

Papageno

Review on Il Sole 24 Ore